Contents
 
BIKESTER KYSELYTUTKIMUS

Reilu puolet suomalaisista kannattaa lakia, joka kieltäisi pyöräilijöiden kännykän käytön kokonaan

Reilu puolet suomalaisista kannattaa lakia, joka kieltäisi pyöräilijöiden kännykän käytön kokonaan

Lähes 60 % suomalaisista toivoo samanlaista kännykänkieltolakia pyöräilijöille Suomeen kuin mitä Hollantiin ollaan ottamassa kesällä käyttöön. Alankomaissa ollaan kokonaan kieltämässä pyöräilijöiltä matkapuhelimen käyttö heinäkuusta lähtien – uusi laki tulee sallimaan käytön ainoastaan handsfree-laitteen avulla. Suomalaisten pyöräilijöiden kännykän käyttöä sekä suhtautumista siihen selviteltiin Bikesterin verkkokyselyssä, johon osallistui reilu 1200 henkilöä.

Hollannissa paikallinen liikenneministeri on perustellut voimaan tulevaa täyskieltoa sillä, että puhelimen käyttö pyöräillessä on yhtä vaarallista kuin autoillessa.  Älypuhelinten ja sosiaalisen median yleistyminen on muuttanut ihmisten matkapuhelimen käyttöä niin merkittävästi, että alun perin ainoastaan auto- ja kuorma-autokuskeja koskeva laki päätettiin laajentaa myös pyöräilijöihin. Rikkeestä voidaan kirjoittaa enintään 230 euron sakot. Suomessa ei saa tieliikennelain 24 a §:n mukaan käyttää matkapuhelinta pyöräillessä siten, että sen käyttö haittaa pyörän hallintaa tai häiritsee pyöräilijän keskittymistä liikenteeseen.

Enemmistö pitää pyöräilijöiden puhelimen käyttöä yhtä isona turvallisuusriskinä kuin autoilijoiden

Kysyttäessä onko pyöräilijöiden kännykän käyttö yhtä iso turvallisuusriski kuin autoilijoiden, oli 60 % vastaajista sitä mieltä, että se ehdottomasti on. 23 % oli tästä jokseenkin samaa mieltä ja ainoastaan 6 % vastaajista oli täysin eri mieltä. Suuressa kaupungissa asuvat pitävät turvallisuusriskiä pienempänä kuin muissa asuinympäristöissä asuvat – suuressa kaupungissa asuvista 53 % on täysin sitä mieltä, että kännykän käyttö pyöräillessä on yhtä iso turvallisuusriski kuin autoillessa, kun vastaava osuus pienessä taajamassa tai kunnassa asuvien joukossa on 71 %.

82 % kyselyn vastaajista on täysin sitä mieltä, että matkapuhelimen käyttö pyörän selässä heikentää heidän omaa havaintokykyänsä ja lisää yleisesti onnettomuusriskiä liikenteessä. Kaksi kolmesta (63 %) ei pidä viestintälaitteen käyttöä pyöräillessä lainkaan hyväksyttävänä. Nuoret suhtautuvat puhelimen käyttöön vanhempia myönteisemmin – 44 % 21-30 vuotiaista ei pidä kännykän käyttöä ollenkaan hyväksyttävänä, kun vastaava osuus 51-60 vuotiaissa on 83 %.

Kännykän käyttö pyöräillessä

Pyöräilijöiden kännykän käyttö

Valtaosa kannattaa kännykänkäyttökieltoa pyöräilijöille

56 % vastaajista kannattaa lakia, joka kieltäisi pyöräilijöiden kännykän käytön kokonaan ilman handsfree-laitetta. Kolmasosa (32 %) vastaajista ei näe syytä, että sitä pitäisi rajoittaa tiukemmin ja loput eivät osanneet sanoa kummalla kannalla he ovat.

Kannatatko kännykänkäyttökieltoa pyöräilijöille?

Vanhemmat suhtautuvat tiukempaan lakiin hieman nuoria myönteisemmin – 70 % yli 50-vuotiaista kannattaa tiukempaa lakia kun taas vastaava osuus alle 30-vuotiaissa on 44 %. Myös he, jotka eivät koskaan käytä pyörän selässä matkapuhelinta suhtautuvat tiukempaan lakiin myönteisemmin kuin kännykkää käyttävät.

Kannatatko kännykänkäyttökieltoa pyöräilijöille?

Lakia puoltavat perustelevat näkemystään muun muassa sillä, että puhelimen käyttö ei yksinkertaisesi kuulu liikenteeseen ja, että pyöräilijöiden tulisi huomioida liikennettä aivan samalla tavalla kuin autoilijoiden. “Kännykkäkielto pitäisi koskea kaikkia ajoneuvoja voimanlähteestä riippumatta. Ei tulisi tulkinnanvaraisuuksia“, kommentoi yksi vastaaja. “Hyvin perusteltu Hollannissa“, kommentoi toinen lakia kannattava. Pyöräilijöiden matkapuhelimen käytön koetaan aiheuttavan tällä hetkellä liikenteessä liikaa vaaratilanteita ja läheltä-piti tilanteita. Jopa joka kolmas (34 %) vastaajista kertoo todistaneensa vaaratilannetta kanssapyöräilijän puhelimen käytön takia ja 16 % vastaajista kertoo itse olleensa läheltä-piti tilanteessa oman tai kanssapyöräilijän puhelimen käytöstä johtuneen heikentyneen havainnointikyvyn vuoksi.

Kuljen paljon vilkkailla kauppakaduilla ja olen monta kertaa meinannut jäädä pyörän alle. Olen myös todistanut useamman kerran pyöräilijän kaartavan auton alle puhelin kädessä.
Työmatkapyöräilen päivittäin Helsingissä/Espoossa ja pyörän selässä puhelinta käyttävistä henkilöistä on tullut vaaratilanne oikeastaan aina joko itselle tai muille pyöräilijöille/kävelijöille. Ehdottomasti sakon arvoinen asia!

Useat vastaajista myös uskovat, että tiukempi laki toisi selkeyttä, eikä jättäisi tulkinnanvaraa kuten nykyisen kiellon häiritsevä käyttö voi tehdä. Tiukempi lainsäädäntö ei kuitenkaan monen sitä kannattavan mielestä ole ratkaisu itsessään – useat painottavat, että lakia tulisi siinä tapauksessa myös valvoa ja rikkeisiin puuttua entistä kovemmin.

Nykyinen kieltokin on ehkä riittävä, mutta sitä pitää voida valvoa ja siihen pitää voida puuttua. Miten määritellään se, milloin kännykän käyttö on häiritsevää tai että se ``voi haitata`` hallintalaitteiden käyttöä?

Moni lakia vastustava pitää kieltoa liian vaikeasti valvottavana

Lain vaikea valvominen ja turha byrokratia olivatkin lakia vastustavien pääperustelut. Vaikka useimmat vastustaneista pitävät puhelimen käyttöä turvallisuusriskinä, eivät he usko täyskiellon olevan siihen ratkaisu. Useat huomauttivat, että tiukempi laki vaatii tiukempaa valvontaa, joka voi olla hankala toteuttaa ja vaatii liikaa resursseja. “Lait vaativat valvontaa ja tämän valvonta tuntuu resurssien väärin käytöltä“, kommentoi yksi lakia vastustava. Muutamat kommentoivat, että kaupunkien keskustoissa ja muilla vilkkailla alueilla kännykän kielto voisi olla paikallaan mutta muualla sille ei ole tarvetta.  Monet ovat sitä mieltä, että koska nykyistä kieltoa ei valvota kovinkaan tarkasti ei ongelmaa ratkaista uudella lailla – tärkeämpää olisi valistaminen kännykän käytön vaaroista ja tietoisuuden lisääminen olemassa olevasta lainsäädännöstä. “En tiedä onko lailla merkitystä, enemmän tiedotusta ja varoittavia esimerkkejä“, painottaa yksi vastaaja.

Liikenneturva onkin Kun ajat, aja -tarkkaamattomuuskampanjallaan keskittynyt valistamaan ihmisiä juuri kännykän käytön vaaroista liikenteessä. Suunnittelija Petri Jääskeläinen Liikenneturvasta kommentoi asiaa seuraavasti:

Liikenneturva kehottaa Kun Ajat Aja -kampanjassaan kuljettajia keskittymään ajamiseen. Suomen laissa on mainittu viestintälaitteen häiritsevä käyttö ajon aikana, mikä koskee myös pyöräilijöitä.

Vajaa puolet pyöräilijöistä näpyttelee kännykkää ajon aikana

Vaikka hiukan yli puolet (56 %) kyselyyn vastanneista kertoo, ettei koskaan polje matkapuhelin kourassa, huomattava määrä (39 %) kuitenkin sanoo tekevänsä niin, harvoin tai silloin tällöin. 2 % vastaa näpyttelevänsä kännykkää pyörän selässä usein. Siitä huolimatta ainoastaan yksi vastaaja oli saanut tästä johtuen sakon poliisilta ja yksi huomautuksen. 96 % vastaajista kertoo hiljentävänsä yleensä vauhtia näpytellessään matkapuhelinta ajon aikana. Eroja on nähtävissä ikäluokkien välillä – mitä nuorempi ikäryhmä, sitä yleisempää puhelimen käyttö on.

Kysyttäessä miten vastaaja yleensä reagoi mikäli hän kuulee saavansa tekstiviestin pyöräillessään, 11 % vastaajista kertoo lukevansa ja vastaavansa tekstiviestiin samantien ajon aikana ja kolmannes (31 %) kertoo lukevansa viestin pyöräillessään mutta vastaavansa siihen vasta kun on pysähtynyt.

Kuinka usein näpyttelet puhelinta pyöräillessäsi?

Kuinka usein käytät puhelinta pyöräillessäsi?

Musiikin kuuntelu on yleisin matkapuhelimella tehtävä toiminta

Tavallisin pyörän selässä tehtävä toiminta kännykällä on musiikin kuuntelu kuulokkeilla. 37 % heistä, jotka käyttävät puhelintansa pyöräillessä, kertoo kuuntelevansa musiikkia melko usein tai usein. Kartan seuraaminen on toiseksi yleisin toiminta – 10 % kertoo katsovan karttaa melko usein tai usein ajon aikana. 17 % puhuu puhelimessa silloin tällöin kännykkä kädessä.

Kuinka usein teet seuraavaa asiaa pyöräillessäsi

Yleisintä puhelimen käyttö on pyörätiellä, jossa 22 % vastanneista kertoo käyttävänsä sitä silloin tällöin. Kaupungin vilskeessä vastaava osuus on 8 %.

Kuinka usein näpyttelet kännykkää pyöräillessäsi

Tietoa tutkimuksesta

Kysely toteutettiin verkossa helmikuun 2019 aikana ja siihen osallistui kaiken kaikkiaan 1259 suomalaista.  Miesten osuus vastaajista oli 59 % ja naisten 41 %. Ikäjakautuma vastaajien kesken oli melko tasainen alle 18-vuotiaista yli 70-vuotiaisiin. 40 % vastaajista asuu suuressa, yli 100 000 asukkaan kaupungissa ja kolmasosa (30 %) pienessä tai keskikokoisessa kaupungissa tai kunnassa.